VŠ cestovního ruchu a teritoriálních studií v Praze, spol. s r.o.


Základním cílem studijního programu VŠCRTR je připravit kvalifikovaného odborníka se znalostí specificky komerčně praktické komunikace, hospodářského, politického a kulturního života v cestovním ruchu.


Vysoká
Praha
Bc.
ekonomické
28213386
sekretariat@vscrts.cz
www.vscrts.cz
Čeština
Ne
Ne
Sekretariát : +420 266 312 307
Sekretariát : +420 737 756 076
Studijní oddělení: +420 605 544 012
Sekretariát studijního odd.: sekretariat@vscrts.cz

Nabízíme Vám následující výhody:
- statut studenta
- možnost rozložení plateb školného
- studium klasických i exotických jazyků
- připravenost pro práci ve významných evropských institucích
- znalosti v oblasti regionálního rozvoje cestovního ruchu.
- UBYTOVÁNÍ PRO MIMOPRAŽSKÉ!

Budeme usilovat o akreditaci magisterského studijního programu tak, aby studenti současných prvních ročníků mohli získat magisterský titul.
 
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne


Studium trvá 6 semestrů, končí obhajobou bakalářské práce a získáním titulu Bc. Je určeno pro absolventy všech typů středních škol, které jsou ukončeny maturitní zkouškou. Organizace studia je v evropském kreditním systému se studijními pobyty ve významných institucích cestovního ruchu.
Absolventi VOŠ se přijímají ke zkrácenému studiu v bakalářském studijním programu. .

Základním cílem studijního programu je připravit kvalifikovaného odborníka se znalostí specificky komerčně praktické komunikace, hospodářského, politického a kulturního života v cestovním ruchu.kdykoliv
denně, vždy po dohodě
500
ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA
02.04.2009 14.00-17.00 hod.
Přijímací řízení máme denně, vždy po dohodě se zájemci na tel.: 605 544 012, 266 312 307, 737 756 076, 733 664 563

Přijímáme uchazeče s prokázaným zájmem o studium problematiky cestovního ruchu.
Pro zajímavost uvedeme několik okruhů otázek :
1. Historie cestovního ruchu (počátky cestování, vznik cestovních kanceláří, vývoj cestovního ruchu v ČR)
2. Definice cestovního ruchu (druhy cestovního ruchu, podíl cestovního ruchu na rozvoji národního hospodářství)
3. Význam marketingu pro cestovní ruch
4. Wellness a jeho význam v cestovním ruchu
5. Lázeňský cestovní ruch
6. Kongresová turistikaCestovní ruch
prezenční
Bc.
  • 3 roky
  • 48000 Kč
Čeština
Studijní obor Cestovní ruch na naší škole vykazuje oproti jiným školám s tímto oborem jistá specifika. Poskytuje absolventům mnohem širší znalosti problematiky vyplývající z teritoriálních specifik, nabízí rozšířenou jazykovou výuku jdoucí svým rozsahem vysoko nad rámec běžné nabídky a zároveň prohlubuje znalosti a dovednosti z informačních technologií. Tím vytváří pro absolventa konkureční výhodu, kterou uplatní na pracovním trhu v ČR, ale také v zahraničí.