Středočeský vysokoškolský institut, s. r. o. - pobočka Praha


Základním cílem studia studijního programu Ekonomika a management je poskytnout absolventům vysokoškolské vzdělání umožňující přímé zapojení do pracovní činnosti ve vystudovaném oboru.


Vysoká
Praha
Bc.
ekonomické
266 98 145
242 483 841
http://svikladno.cz
Čeština
Ne
Ne
studijní oddělení: 242 483 841
studijní oddělení: svipraha@svospraha.cz
studijní oddělení: kladno@svospraha.cz


Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne


  • Naše vysoká škola preferuje individuální přístup ke studentům a vychází z toho, že vysokoškolský pedagog by dnes neměl hlavně přednášet, ale především pracovat se studentem, radit mu, učit ho zacházet s informacemi a tyto nabyté informace aplikovat v životě.
  • Pokud je student - absolvent vyšší odborné školy schopen zvládnout všechny zkoušky, klasifikované zápočty nebo jiné formy zakončení jednotlivých předmětů daného studijního plánu, může být doba studia kratší než akreditovaná.


Přihlášky se přijímají průběžně.
budou upřesněny
500,00
26.3, 9. 4., 23. 4. a 21.5. 2009 od 13:00 do 17:00 hodin nebo kdykoliv po předchozí domluvě
Přijímací řízení pouze formou organizačního pohovoru.


Podniková ekonomika a management
prezenční
Bc.
  • 3 roky
  • 38000 Kč
Čeština
Absolventi VOŠ mají možnost zkráceného studia (min. 1,5 roku).

Marketing
prezenční
Bc.
  • 3 roky
  • 38000 Kč
Čeština
Absolventi VOŠ mají možnost zkráceného studia (min. 1,5 roku)

Ekonomika a management
prezenční
Bc.
  • 3 roky
  • 38000 Kč
Čeština
Absolventi VOŠ mají možnost zkráceného studia (min. 1,5 roku).