19. ledna 2009

Kvalita privátního vzdělání

Kvalita vzdělání a hlavně toho soukromého je věcí, která se skloňuje dnes a denně. Jak je to doopravdy? Je opravdu nutno pohlížet mezi prsty na člověka, který je zvyklý za tak důležité věci mezi které rozhodně patří i již zmíněné vzdělání platit? V tomto článku možná naleznete odpovědi.

Jaké je kvalitní vzdělání? Je to vzdělání, které připraví studenta na nástup do zaměstnání? Je to vzdělání, které naučí studenta přemýšlet a umět řešit složité problémy? Je to vzdělání, které klade na studenta vysoké nároky a tím ho nutí překonávat sama sebe? Odpověď na všechny tyto otázky je bezesporu kladná. Soukromé vysoké školy takové vzdělání poskytují, avšak na rozdíl od škol veřejných ho poskytují za peníze, což je trnem v oku některým jejich kritikům.

 

Předně je nutno říci, že studenti soukromých škol neplatí za titul, maturitní diplom nebo výuční list. Studenti soukromých škol platí za možnost získat takové vzdělání, které k těmto studijním výsledkům teprve v budoucnu povede. A člověk, který říká něco jiného zcela jistě na žádné soukromé vysoké škole nestudoval.

 

Soukromé školy nevznikly kvůli tomu, že by sbírali uchazeče neúspěšné u přijímacích řízení veřejných škol. Obzvlášť v této době, kdy si můžete přihlášku podat na tolik středních a vysokých škol na kolik chcete zní tento argument poněkud podivně. Pokud by uchazeč chtěl studovat na veřejné škole má tolik možností a pokusů, že na ní nakonec studovat bude. Tak proč lidé studují na soukromých školách?

 

Je to jednoduché, soukromé školy, ať už ty základní, střední, vysoké nebo jiné se totiž snaží a hlavně mohou mnohem více přiblížit studentovi a jeho potřebám. Proč se snaží? Odpověď je nasnadě. Protože svádí nerovný boj se státem podporovanými veřejnými školami, které existují desítky, v některých případech dokonce stovky let  a které si už na štědré státní dotace zvykly. Díky tomu je snaha soukromých škol opravdu namístě, kdyby se nesnažily, nenabízeli kvalitní výuku a zajímavé obory studia, jednoduše by nepřežily.

 

Soukromé školy u nás začaly vznikat až s příchodem tržní ekonomiky(dříve to nebylo možné) a stát jim poskytuje mnohem menší finanční garance než právě školám veřejným. Tyto školy u nás ještě nemají takové jméno, jako například americký Harvard nebo britský Cambridge(obě placené), čistě z toho důvodu, že neexistují tak dlouho. Pokud chce člověk v Americe nebo Británii získat to nejkvalitnější vzdělání, tak si za něj platí. Neplatí si za titul, ale za to nejkvalitnější vzdělání.

 

Kritika kvality výuky na takových institucích jakými jsou Karlova univerzita, České vysoké učení technické v Praze a dalších veřejných vysokých školách nikomu nepřísluší. Tyto instituce jistě svým studentům dokáží nabídnout mnohé. Jde spíše o to, zda veřejné vysoké školy dokáží uchazeči nabídnout opravdu to, co by chtěl studovat, to co ho baví. Právě tady přicházejí na řadu soukromé vysoké školy, které se musí VELMI snažit, aby v takto tvrdé konkurenci obstály. Díky tomu vznikají obory studia a studentské výhody, které by jste na veřejných školách hledali marně.

 

Navíc, díky menšímu počtu studentů existují a úspěšně fungují na soukromých vysokých školách takové věci, jako je individuální přístup ke studentovi a z něj plynoucí individuální plány studia. Právě to je možná jeden z důvodů proč si tolik lidí studujících právě soukromé vysoké školy pochvaluje průběh studia.  Kantoři jednoduše mají na své studenty čas. Tuto individualitu a osobní přístup byste na k prasknutí nabytých veřejných vysokých školách hledali marně.

 

Ať tak, či tak je třeba na rovinu říci, že platba školného na českých soukromých školách není platbou za jistotu úspěšného dokončení studia. Je platbou za zvýšení kvality výuky, jako je tomu všude ve světě. Je platbou, díky které budete studovat z aktuální literatury. Je platbou za to, že na Vás při konzultaci vyjde volné místo a platbou za to, že se budete při studiu cítit celkově lépe. Pokud stále existují lidé, kteří za tento osobní přístup soukromé školy kritizují, tak jednoznačně nikdy nevyzkoušeli na některé z nich studovat.